Photos

Grey Street Gargantuan Garage Sale – May 11,12

  

Mission and Service Fall Tea 

October 29

Tea  Tea Table Craft Table 2 Craft Sale Craft Table Bake Sale

      Plain Salt

 

BAPTISM – October 23

 Zoe BaptsimBaptism Oduala 1Baptism Oduala 2

Radio Night Dinner Theatre – April 22, 23, 24, 2016

 IMG_0096 IMG_0092 IMG_0091 IMG_0089 IMG_0087 1 IMG_0097 IMG_0096 IMG_0092 IMG_0091 IMG_0089 IMG_0087 1  IMG_0081 IMG_0079 IMG_0078 IMG_0077 IMG_0076 IMG_0075 IMG_0070 IMG_0069 IMG_0066 IMG_0063 IMG_0062 IMG_0081 IMG_0079 IMG_0078 IMG_0077 IMG_0076 IMG_0075 IMG_0070 IMG_0069 IMG_0066 IMG_0063 IMG_0062 Ensemble 2

Radio Night Dinner Theatre – April 22-24

Ensemble 3 Ensemble 2 Ensemble 1 Danchuk Sisters 6 Danchuk Sisters 5 Clive & Sonja Ensemble 2 Danchuk Sisters 4